top of page

घटस्थापना..

जशी नवरात्राची

चाहूल लागली,

बायली माझी

कामाला लागली...


धुनी भांडी

धुवून झाली,

अडगळ सारी

साफ करून झाली...


घटस्थापनेचे

वेद लागले,

एकदाचे अश्विन शुद्ध

एक उजाडले...


लोटके, वावरी,

धान आणले,

आंब्याच्या पानांचे

तोरण बांधले...


मांगल्यपूर्ण

वातावरणाने,

घर सारे

प्रफुलित झाले...


आंबा माय

स्थानापन्न झाली,

नवरात्र महोत्सवाला

सुरुवात झाली...


गजबजले घर

माय माझे,

जेव्हा झाले

आगमन तुझे...


लेकरे सारी

सुखावली,

मायच्या पायाशी

विसावली...


दिवसा मागून

दिवस जाई,

नवरात्राची

सांगता होइ...


दसरा सन

आहे मोठा,

आपटा देऊनी

प्रेमाने भेटा...


जाता जाता

एक कर माता,

मनामनात माणुसकीची

ज्योत पाजळू दे आता...

~~~~~

कवी डॉ.संजय जमदाडे,

लातूर - ४१३ ५१२

0 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

bottom of page