top of page

झोपडीतला...

इमारतीपुढे पाहून झोपड्या

फिरतात तुमच्या खोपड्या ॥धृ॥


यातच राहतो मानवातला मानव

मनात बाळगा याची जाण

जमत नाही त्यांना शान

असतात राखून आपलं इमान ॥१॥


फाटकं त्यांनी नेसलं असेल

म्हणून नका समजू कंगाल

काकणभर जास्त मोठंच आहे

तुमच्याहून त्यांचंच मन ॥२॥

निवार्‍याला बसून मिळेल ते खातात

देवाचे गोडवे गात असतात

समाधानी आहेत मने त्यांची

करुणा भाकतात देवाची ॥३॥

~~~~~~~

कवी डॉ.संजय जमदाडे

0 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

bottom of page