top of page

देवा तुझा मी आभारी...!

देवा तुझा मी आभारी,

जन्म दिला माता-पित्यांच्या उदरी...!


तुझा वरदहस्त शिरावरी,

उनिव कशाची भासेल खरी...!


सारे करतात व्यर्थ चिंता,

वाढवतात सुखी जीवनात गुंता...!


नाही कधीच ब्र शब्द कोणाला,

कशाला कोण येईल वाट्याला...!


मनुष्य जन्म दिलास तू ,

बुद्धीही देणार तू...!


मिथ्या गर्व करू कशाचा,

कर्ता करविता तू विश्वाचा...!


का कोणाच्या हे येत नाही ध्यानी,

उगाच संताप बाळतात मनी...!


मी समाधानाने राहणार आहे,

आदेशाचे तुझ्या पालन करणार आहे...!


नाही माझा रोष कोणावर,

माझा भरवसा आहे तुझ्यावर...!

~~~~~~~~

डॉ.संजय जमदाडे,लातूर


4 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

bottom of page