top of page

माकडांची शाळा..

एक माकडांची

शाळा होती,

माकडांचीच शाळेत

चालायची मस्ती...


दिवसभर चालायचे

मैदानी खेळ,

सायंकाळी पाचला वाजायची

शाळा भरायची बेल...


सव्वापाचला

वर्गावर यायचे मास्तर,

माकडे ठेवायची

वर काढून दफ्तर...


दिवसभर बागडून

कंटायळाची माकडे,

वाजवून वाजवून

मोडायचे बाकडे...


रोजच वाजायचे

रात्रीचे बारा,

एके दिवशी वाजले

शाळेचेच बारा...

~~~~~

कवी डॉ. संजय जमदाडे

लातूर - ४१३ ५१२

0 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

bottom of page