top of page

विजयादशमी..

विजया दशमी

सण मोठा,

नाही आनंदाचा

मुळीच तोटा...


नवरात्रीचा

जागर करता,

नवचंडीचे

पुजन करता...


नवचंडीचे

ऐका अख्यान,

महिषासुराचा

केले मर्दन...


प्रभू राम चंद्राने

रावणाचा वध केला,

चौदे वर्षाचा

वनवास संपला...


दशमीला हे

सारे घडले,

शमीला महत्त्व

प्राप्त झाले...


शमीलाच म्हणतात

आपटा,

एकमेकाला देऊन

प्रेमाने भेटा...


मोठा सण

आहे दसरा,

क्लेश मनातले

सारे विसरा...

~~~~~

कवी डॉ.संजय जमदाडे

लातूर ४१३ ५१२

0 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

bottom of page