top of page

वृक्षवैभव...

वैभवात पडत असे भर

पाहतात तक्षणी बहरते मन

महिमा तुझा असे अपार

वर्णावा कैसा पडतो विचार... ॥१॥


तुझ्याच कृपेने होते वृष्टी

उपजते नवीन सृष्टी

पाखरे तयावर विसावती

वातावरण ते संगीतमय करती... ॥२॥


तरी मानव तुझा नाश करती

छेद करूनी घरे सजवती

यानेच बनला निसर्ग लहरी

कोपतो आहे सृष्टी वरी... ॥३॥


दोष त्यात तुझा काय ?

सुरुवात मानवाने आणली हयात

संहार तुझा निर्दयी केला

जैसा मातेचा दुग्धोरोज कापिला... ॥४॥


निर्मिला वृक्ष संगोपनाचा कायदा

पण... झाला काय याचा फायदा ?

कठोर शासन केलेची पाहिजे

यातच सामावले हित मानवाचे... ॥५॥

~~~~~~~

कवी डॉ.संजय जमदाडे

0 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

bottom of page