top of page

साठीच्या उंबरठ्यावर..

साठीच्या उंबरठ्यावर

मी खूप खुश आहे,

आता साऱ्या जबाबदारीतून

मी मुक्त झालो आहे...


मुलं शिकली

मोठी झाली,

स्वतःचं बरं वाईट

समजायला लागली...


दोनाचे चार

त्यांचे हात झाले,

आता ते संसारात

रमायला लागले...


त्यांच्या आनंदात

मीही सहभागी आहे,

हेच माझे अस्सीम

भाग्य आहे...


आता तब्येतीची

काळजी घेणं आहे,

उर्वरित आयुष्य

सुखात जगायचं आहे...


नाही चिंता करायची

आता कशाची,

आता जे राहून गेलं

त्याची उणीव भरून काढायची...


कर्तव्यावर असताना

भलतीच अडचण व्हायची,

कोणाला वेळ देण्याची

मुभाच नसायची...


आता सर्वच मुक्त

अन स्वच्छंद आहे,

खांद्यावर आता

कुठे ओझं आहे...


मन आता

नातवंडात रमतं,

हेच तर परिपूर्ण

जगणं असतं...


आवडीच्या क्षेत्राला

वेळ द्यायचं,

मिळाली संधीच तर

सोनं करायचं...


आता मन थोडं

मोठं करायचं,

एवढ्या तेवढ्यात

नाही गुंतायचं...


इतके दिवस

सर्वांनाच जपलं,

आता मात्र

स्वतःला जपायचं...


इतके दिवस केली

खूप बारीकी,

आता माञ दाखवायची

दिलदारकी...


असं मस्त जगायचं

ओझं कोणाला व्हायचं नाही,

कोणी आधार मागितलाच तर

माग पुढं पाहायचं नाही...


वय कसं वाढतच असतं

निसर्ग कधी थांबलाय का ?

आला दिवस जाण्या वाचून

कधी राहिलाय का ?


उगवला सूर्य

अस्ताला जाणार आहे,

हा श्वास ही एक दिवस

थांबणार आहे...

~~~~~~

कवी डॉ.संजय जमदाडे

लातूर

32 views0 comments

Recent Posts

See All

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

याला जीवन ऐसे नाव... खाणे,पिणे,मजा करणे स्वतःसाठी इतरांचे बळी घेणे समाजाशी विलंबित राहणे याला जीवन ऐसे नाव... लोकांचा लोभाने गळा कापणे स्वार्थापोटी लबाडी करणे तरीही मोठ्या ऐटीत राहणे याला जीवन ऐसे नाव

bottom of page