top of page

स्वप्न..

साखर झोपेतलं स्वप्नही

हल्ली फोल लागलं ठरायला,

सांगा दोष काय त्याचा ?

दर्जाही लागला ढळायला...


साखर झोपेतलं स्वप्न

पूर्वी उतरायचं सत्यात,

आता ते स्वप्नच

दिवा स्वप्न ठरू लागलीत...


काळाच्या ओघात माणूस

किती बदलून गेला,

तसा निसर्ग नियम ही

कुरुकोडी करू लागला...


कलयुगातल्या माणसानं

एकूणच वर्तन बदललं,

सरड्याला ही ते

लाजवायला लागलं...

~~~~~~~

कवी डॉ.संजय जमदाडे,लातूर

3 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

याला जीवन ऐसे नाव... खाणे,पिणे,मजा करणे स्वतःसाठी इतरांचे बळी घेणे समाजाशी विलंबित राहणे याला जीवन ऐसे नाव... लोकांचा लोभाने गळा कापणे स्वार्थापोटी लबाडी करणे तरीही मोठ्या ऐटीत राहणे याला जीवन ऐसे नाव

bottom of page