top of page

काजळ..

बाई मी

काजळ लावते,

माझ्या बाळाची

काळजी वाहते...!


बाळाला माझ्या

टिक लावते,

दृष्ट लागण्यापासून

बचाव करते...!


बाळ माझं

आहे नवसाचं,

नजर रोखून

पाहू नकोस उगाचं...!


बाळ माझं

आहे नाजूक,

आम्हां दोघांच्या

प्रेमाचं प्रतीक...!


बाळ माझं

खुदकन हसत,

क्षणात साऱ्यांना

आपलंसं करतं...!


बाळ माझं

आरशात पाहतं,

स्वतःला पाहून

खुदकन हसतं...!


कोरलेल काजळ

बाळाला शोभतं,

सौंदर्य त्याचं

अधिकच खुलवतं...!

~~~~~

कवी डॉ.संजय जमदाडे,

लातूर

11 views0 comments

Recent Posts

See All

साठीच्या उंबरठ्यावर मी खूप खुश आहे, आता साऱ्या जबाबदारीतून मी मुक्त झालो आहे... मुलं शिकली मोठी झाली, स्वतःचं बरं वाईट समजायला लागली... दोनाचे चार त्यांचे हात झाले, आता ते संसारात रमायला लागले... त्या

साखर झोपेतलं स्वप्नही हल्ली फोल लागलं ठरायला, सांगा दोष काय त्याचा ? दर्जाही लागला ढळायला... साखर झोपेतलं स्वप्न पूर्वी उतरायचं सत्यात, आता ते स्वप्नच दिवा स्वप्न ठरू लागलीत... काळाच्या ओघात माणूस कि

घे निरोप जाता जाता हे लोटणाऱ्या वर्षा जे काही घडले घडविले इति: त्याची करून जा स्वागत आपण करूया आता नूतन वर्ष येता करुनी दूर द्वेष मनाचा विचार करू देश हिताचा होता एक सारी जनता तमा कशाची बाळगता सर्व जमे

bottom of page